У Министарству за европске интеграције одржан је припремни састанак са представницима српске делегације.

На припремном састанку је члановима ЗРГ-а из Србије представљен дневни ред о којима ће Заједничка радна група за програмирање разматрати и донети одлуке, пре свега о усвајању циљева тј. које области финансирања ће бити у наредном периоду 2021-2027. година.

Заједничка радна група ИПА програма Румунија-Србија биће одржан у Вршцу 23.01.2020. године.