Донета Одлука о одобравању Плана одбране општине Кладово

На седници Привременог органа општине Кладово која је одржана 28.11.2018. године, донета је Одлука о одобравању Плана одбране општине Кладово, који представља основни плански документ на основу кога се општина Кладово организује и припрема за активности у случају ратног и ванредног стања.

Пре организације одобравања Плана одбране, општина је, од Министарства одбране,  добила потврду о усаглашености општинског плана са Планом одбране Републике Србије. Посао планирања одбране је законска обавеза општине на основу Закона о одбрани и подзаконских аката.