Од 588 километара тока Дунава у Србији чак 28% припада Борском округу. Реч је о 164 километра од ушћа реке Песаче у Дунав, у горњем делу Ђердапа, до ушћа Тимока у Дунав и тромеђе са Румунијом и Бугарском. Тиме Борски округ представља округ са најдужим током Дунава на својој територији од свих округа у земљи, од којих је 9, закључно са Градом Београдом, подунавских.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.