САСТАНАК СА НАЧЕЛНИЦИМА УПРАВНИХ ОКРУГА

Представљање семинара „Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе“ – циљеви, очекивани исходи , начин и динамика организовања, улоге и одговорност у процесу реализације.

После уводног обраћања господина Ђорђа Станичића, генералног секретара СКГО, у којем се осврнуо на значај теме, дао је и примере добре праксе на терену, у неколико локалних самоуправа, господин Божидар Дакић, директор републичког завода социјалне заштите са колегама дао је план реализације одржавања семинара по окрузима.

Законом о Социјалној заштити из 2011. године пренете су ингеренције на локалне самоуправе, самим тим и обавезе које се намећу. Неки од кључних аспекта су мотивација локалних самоуправа да међусобно сарађују, наменски трансфери, организовање установа за пружање услуга социјалне заштите, искоришћеност капацитета за незбринуту децу и заједничке установе за више локалних самоурава за решавање истог проблема.

Распоредом одржавања семинара по окрузима, предвиђено је да се једнодневни семинар у Борском управном округу одржи 30.05.2019. године. Учесници семинара биће представници локалних самоуправа општина Неготин, Мајданпек, Кладово и града Бора. Поред учесника из ЈЛС, семинару ће присуствовати и радници Центра за социјалну заштиту наведених ЛС са територије БУО.