Јавно предузеће “Путеви Србије“ расписали су тендере за израду документације за четри брзе саобраћајнице којима ће бити повезани Параћин и Неготин, Голубац и Брза Паланка, Крагујевац и Мрчајевци и Кладово и Неготин.

Тендер за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора, Студије оправданости и Идејног пројекта изградње брзе саобраћајнице Параћин-Зајечар-Неготин, чија је процењена вредност 210 милиона динара, предиђа дужину путног правца од око 140 км.

Како се наводи у документацији, предметна траса будуће брзе саобраћајнице омогућиће везу зајечарског и неготинског региона са централном и западном Србијом, као и везу рударских басена Бор и Мајданпек са тим деловима земље. Рок за достављање понуда је 15. октобар.

Путеви Србије расписали су и тендер за Предходне студије оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница Голубац-Доњи Милановац-Брза Паланка, као и Кладово-Неготин, чија је процењена вредност 146 милиона динара, а рок за достављање понуда је 14.октобар.

Коридор трасе предметних брзих саобраћајница повезаће деоницу брзе саобраћајнице првог Б реда која се простире од петље Пожаревац на ауто-путу Београд-Ниш, преко Пожаревца (обилазница), Великог Градишта и Голубца са Доњим Милановцем и Брзом Паланком, као и Кладово са Неготином преко Брзе Паланке.

Траса са постојећим државним путевима је дужине око 146 км.

Радиће се предходна Студија оправданости са Генералним пројектом изградње пута дужине 35 км од Крагујвца до везе са државним путем Е-761 у Мрчајевцима, а ова јавна набака је вредна 50 милиона динара.