Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, којим су предвиђени укупни приходи од 1.291,4 милијарди динара и расходи у висини од 1.774,4 милијарди динара, односно дефицит од 483 милијарде динара.

Наведеним предлогом закона одобрена су додатна средства за превенцију и ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV2. Средства су опредељена за додатно опремање ковид болница, изградњу болница у Београду и Крушевцу, као и за набавку лекова и санитетског материјала.

Повећани су трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за набавку неопходне опреме и лекова у циљу спречавања ширења болести и обезбеђења квалитетније здравствене заштите за све грађане.

Ребалансом буџета су такође опредељена средства за капиталне пројекте, продужено спровођење програма мера економске помоћи, доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије, одржавање државних путева, изградњу ауто-путева у Србији, као и директне подстицаје у пољопривреди.

Пројекција привредног раста за 2020. годину ревидирана је навише са -1,8 одсто на -1,0 одсто, што ће представљати један од најбољих резултата у Европи, а полазећи од кретања у међународном окружењу, предузетих здравствених мера и узимајући у обзир ефекте донетих мера за подршку привреди и становништву. У случају одсуства ових мера подршке привреди и становништву пад БДП у 2020. години био би већи, и износио приближно пет одсто.

Такође, усвојен је и Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести јер је неопходно обезбедити стриктно поштовање мера како би се заштитили здравље и животи грађана, сачувао здравствени систем, као и привреда земље.

Измене тог закона предвиђају увођење личних мера заштите и појачану одговорност грађана, за чије спровођење су надлежни, поред санитарне, комунална инспекција и комунална милиција, како за физичка, тако и за правна лица.

Висина казни за неношење маски у затвореном простору и непоштовање физичке дистанце остаће непромењена (5.000 динара за физичка лица и од 50.000 до 300.000 за правна лица), али ће њихова примена бити бржа и ефикаснија.

На седници је донета одлука да се запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа једнократно исплати новчана помоћ у износу од 10.000 динара.

Национално спортско признање додељено је Јелени Каракашевић за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у рукомету, које је одржано у Београду 2013. године.