У Зајечару  је  28.12.2018. године одржан заједнички састанак Окружних штабова  за ванредне ситуације Зајечарског  и  Борског управног округа, на ком су донети следећи закључци:

1. Потребно је да јединице локалне самоуправе с подручја Зајечарског и Борског управног округа анализирају тренутно стање на својим територијама због појаве заразних болести код животиња у суседној Бугарској и Румунији – авијарне инфлуенце (птичијег грипа) и афричке куге свиња; да предузму све адекватне превентивне мере заштите; упознају локално становништво о новонасталој ситуацији и њиховој обавези да сваку промену код животиња пријаве надлежној ветеринарској станици и републичкој ветеринарској инспекцији; да упозоре поверенике и заменике повереника цивилне заштите да стално буду у контакту са становништвом и обавештавају их о тренутној ситуацији; да ступе у контакт и активно сарађују са републичком ветеринарском инспекцијом и ветеринарским станицама на својим територијама и поступају по њиховим налозима; да  обезбеде места на својим територијама за хумано уништавање заражених животиња као и да обезбеде возила за транспорт и радне машине којима би се вршио утовар и затрпавање угинулих животиња, а  у  случају појаве ових болести на својим територијама да без одлагања предузму све адекватне мере заштите становништва у сарадњи са надлежним службама и институцијама.

2. Потребно је да јединице локалне самоуправе с подручја Зајечарског и Борског управног округа одрже седнице својих општинских штабова за ванредне ситуације на којима ће детаљно размотрити новонасталу ситуацију и појаве заразних болести код животиња у суседној Бугарској и Румунији – авијарне инфлуенце (птичијег грипа) и афричке куге свиња и одреде конкретне носиоце активности, како на предузимању превентиних мера за спречавање појаве ових болести, тако и на предузимању адекватних мера ради спречавања настанка штених последица по своје становништво, у случају појаве ових болести.