Поред својих природних богатстава, Бор за свој раст дугује и индустријалцима из Француске. Колико је јак био утицај Француза у Бору до Другог светског рата, између осталог, говори и то да је у овоме месту током међуратног периода све јавне објекте, сем Соколског дома, изградило Француско друштво Борских рудника. Велики број тих грађевина и данас постоји, истиче се велелепном архитектуром и има своју функцију.

Међу њима су прва православна црква изграђена 1912. године, која је касније премештена у Брестовац, зграде општине, школе и римокатоличке цркве из 1928, нова зграда општине из 1932, зграда болнице из 1933/34, зграда за старешину среске испоставе и зграда затвора из 1936, нова основна школа из 1937, нова православна црква из 1939/40, те павиљон за заразне болести и нова пошта из 1940. године. Ипак, то је само део француских грађевина, са обзиром да су поједине зграде касније постале јавни објекти. Најпознатији пример је Француска касина, изграђена 1928. године, која је данас зграда Техничког факултета.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.