Тимочка епархија Српске православне цркве сматра се наследницом древне Аквенске епархије, чије је седиште било у римском граду Акве (Aquae), на територији данашњег Прахова, а чији се први епископ, Виталије, спомиње у списима из 343. године.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.