Планина Мироч одвајкада је одавала утисак мистике и посебности што је овековечено било и у народном певању. Поред старих епских песама, као што је на првом месту ,,Марко Краљевић и Вилаˮ, са доласком романтизма у српску уметност у 19. веку Мироч, као далека и тајанствена планина, поново постаје искра надахнућа српских сликара, књижевника и композитора.

О слици Паје Јовановића крајем 19. века, већ је било речи. Ипак, у истом периоду, под утиском народне епске поезије, Драгутин Илић – драматург и књижевник, као и његов брат познати песник Војислав – 1898. године написао је драму у три чина ,,Женидба Милоша Обилићаˮ, која за место радње два чина има ову ђердапску планину, а за актере Марка Краљевића, Милоша Обилића, Вилу Равијојлу, Рељу Крилатића, врачару Марту и бројна натприродна бића.

Понесен овом темом и Илићевим делом, Петар Коњовић – чувени српски композитор класичне музике – 1903. године створио је своју прву оперу изабравши спев ,,Женидба Милоша Обилићаˮ, чиме се у још једном значајном уметничком делу, овога пута и првенцу, нашао Мироч. Опера ,,Женидба Милошеваˮ своју премијеру доживела је 1917. године, током Првог светског рата, у Загребу, те је услед ратне цензуре за ту прилику морала бити преименована у ,,Вилин веоˮ. Касније је она поново добила свој стари назив, а мистика планине Мироч наставила је да живи кроз њу ма под којим именом се приказивала.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.