У циљу обезебеђивања бољих услова рада окружних подручних јединица Борског управног округа завршени су радови на изради  изолације и уређењу фасаде и бетонских атика на згради Борског управног округа. Завршени су радови и на облагању тераса против клизним плочицама, као и на бојењу плафона и зидова полудисперзијом свих просторија у згради Округа. Укупна вредност ових радова износила је 1.632.364,68 динара. Претходно је урађена реконструкција електроинсталација, система за грејање, реконструкција санитарних чворова, као и замена комплетне унутрашње и спољашње столарије на згради Округа.