Радослав Жикић, рођен 13.10.1948. у селу Тамнич код Неготина, био је истраживач, аутор бројних научних радова, редовни професор и декан Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, члан Њујоршке академије наука и један од оснивача и први председник Српског биолошког друштва ,,Стеван Јаковљевићˮ у Крагујевцу.

Рођени Тамничанин основну школу завршио је у околном Бруснику, а потом гимназију у Зајечару, коју је похађао од 1963. до 1967. године. Студије је уписао у Загребу, где је дипломирао 1972. на Природословно-математичком факултету, студијској групи Биологија. На истом Свеучилишту је и магистрирао 1974. године, на постдипломским студијама за Океанологију.

Докторску дисертацију ,,Утицај кадмијума на активност хиспопротективних ензима у ткивима сребрног караша Carassius auratus gibelio 1783. и шарана – Ciprinus carpio Linne 1758ˮ одбранио је 1986. године на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. Од 1972. до 1975. радио је као истраживач у лабораторији за екологију и систематику Центра за истраживање мора у Ровињу. Од 1975. до 1980. године предавао је биологију у гимназији у Пазину.

Године 1980. изабран је за асистента на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, а 1986. за доцента. Осам година касније, 1994. за ванредног професора, да би 2000. године постао редовни професор. Бавио се и научно истраживачким радом у области анималне физиологије, што је документовано великим бројем научних радова.

Библиографија Радослава Жикића броји 254 библиографске јединице, у шта спадају 34 рада у међународним часописима, 48 у националним и 172 саопштења са међународних и националних научних скупова. Учествовао је и у бројним научно-истраживачким пројектима. Објавио је четири уџбеника, три монографије и један практикум.

Поред оснивања Српског биолошког друштва ,,Стеван Јаковљевићˮ, допринео је оснивању Ботаничке баште и Акваријума у Крагујевцу. Био је члан Друштва физиолога Србије, Друштва еколога Србије и од 1997. члан Њујоршке академије науке (New York Academy of Science). У два наврата био је декан Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

Преминуо је 2008. године. У његову част основани су Фонд Проф. др Радослава Жикића и награда која се сваке године додељује најбољем студенту биологије на крагујевачком Природно-математичком факултету.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.