Budžet

IZVRŠENJE BUDŽETA 2018 – preuzmi

IZVRŠENJE BUDŽETA 2017 – preuzmi

IZVRŠENJE BUDŽETA 2016 – preuzmi

IZVRŠENJE BUDŽETA 2015 – preuzmi

IZVRŠENJE BUDŽETA 2014 – preuzmi

IZVRŠENJE BUDŽETA 2013 – preuzmi

IZVRŠENJE BUDŽETA 2012 – preuzmi

IZVRŠENJE BUDŽETA 2011 – preuzmi

Borski upravni okrug nema dodatna sredstva finansiranja.

U Borskom upravnom okrugu u predhodnom periodu nije vršena revizija.

 Tabela sa uporednim podacima o planiranom i ostvarenom budžetu za predhodnu i tekuću godinu

  Podaci o budžetu za 2017. godinuPodaci o budžetu za 2018. godinu
planiranoostvarenoplanirano
I  RASHODI ZA ZAPOSLENE
411PLATE4.301.0004.170.5104.472.000
412DOPRINOSI770.000746.521808.000
414SOCIJALNA DAVANJA116.00085.73670.000
415NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA530.000395.027540.000
416NAGRADE ZAPOSLENIMA--1.000
UKUPNO5.717.0005.397.7945.891.000
II TEKUĆI RASHODI
421STALNI TROŠKOVI2.780.0002.550.1652.800.000
422TROŠKOVI PUTOVANJA100.00028.909100.000
423USLUGE PO UGOVORU690.000572.280700.000
425TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE4.100.0004.044.4471.200.000
426MATERIJAL740.000707.939700.000
482POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI--98.000
UKUPNO8.410.0007.903.7405.598.000
III  IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
511ZGRADE---
512MAŠINE I OPREMA900.000882.9624.000.000
UKUPNO900.000882.9624.000.000
UKUPAN IZNOS SREDSTAVA
( I+II+III )
15.027.00014.184.49615.489.000