slika 1

Sastanak na temu bezbednosti i zdravlja na radu održan je u Negotinu 27.03.2018. godine na inicijativu Vladimira Veličkovića, predsednika opštine Negotin….kompletan tekst (peruzeti)
 

Izvor: Zvanična internet prezentacija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

www.minrzs.gov.rs

https://www.minrzs.gov.rs/pres/saopstenja/direktorka-uprave-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu-sa-privrednicima-iz-bors1d5309d0ee94aef51611e8c1a.html