U intervjuu za borsku radio televiziju, načelnik Borskog upravnog okruga pričao je o radu republičkih inspekcija i o veoma bitnoj temi – upisu učenika i mreži škola na teritoriji okruga.

I pored problema sa kojima se susreću republički inspektori na terenu, načelnik je pohvalio rad svih inspekcija  i naglasio da na teritoriji Srbije, jedna od najboljih je tržišna inspekcija Borskog upravnog okruga, kako po rezultatima, tako i po rešenim predmetima.

Nedostaju republički inspektori u svim inspekcijama, a priritet je zapošljavanje ekološkog republičkog inspektora.

Zbog sve manjeg broj učenika, škole u svim lokalnim samoupravama – Bor, Majdanpek, Negotin i Kladovo, imaju probleme oko upisa učenika, pa je moguća izena u mreži škola.

Zaključak po ovom pitanju daće relevantni predstavnici prosvete iz okruga, zajedno sa predsednicima i gradonačelnikom na sledećem sastanku, a konačnu odluku doneće Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, već u martu mesecu ove godine.