30.4.1832. godine kapetan Stefan Stefanović Tenka poslao je prvo pismo iz novog, preseljenog Poreča, koji je ubrzo dobio naziv Milanovac, u čast kneževića Milana Obrenovića koji je meštane darivao sa 10 000 groša. Pismo je bilo oslovljeno na kneza Miloša i u njemu je kapetan Tenka izveštavao da izgradnja novih kuća na ušću Zlatice u Dunav teče po planu.

Novembra iste godine kapetan Tenka obavestio je kneza Miloša i Osman pašu adakalskog da je preseljenje završeno. Dve i po decenije potom, godine 1859. Despotovica, naselje pod Rudnikom, takođe je dobila naziv Milanovac, te je porečki Milanovac postao Donji Milanovac, za razliku od mlađeg imenjaka koji je postao Gornji. Time je završena poslednja etapa u kreiranju novog identiteta varoši.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.