Buronov ponor je pećina i ponor na planini Miroč, u ataru sela Golubinje kod Donjeg Milanovca. Ova malo poznata prirodna atrakcija Đerdapa duboka je 187 metara i zapravo predstavlja kaskadnu pećinu sa 8 vertikala kroz koju ponire sezonski potok. Sistem kanala je ukupno dugačak 3593 metra. Glavni kanal pruža se od severa ka severoistoku. Tokom aktivne sezone nivo vode je često toliko veliki da dopire do ulaza u pećinu, te je tada čini nepristupačnom, dok je, pak, u sušnom periodu ulaz prohodan.

Pećinski nakit čine uglavnom stalaktiti, stalagmiti, salive i travertinske kade. Na ulazu u Buronov ponor nalazi se velika dvorana čija se visina smanjuje kako se ide dublje. Hodnik se proteže kroz sezonski aktivan rečni hodnik, dužine 200 metara. Najvećim delom hodnik se mora proći puzeći. Ovu deonicu karakteriše eliptični izgled, sa visinom od 50 do 200 centimetra i širinom od 2 do 7 metara. Dno rečnog korita je prekriveno šljunkom i nekarstnim stenama. Na zidovima se mogu pronaći otisci školjki.

U središnjem delu Buronovog ponora nalazi se pukotina koju su speleolozi nazvali Rio Bravo, a koja je široka od 4 do 8 metara. Prolaskom preko horizontalne traverze zalazi se u dubinu do 30 metara. Poslednji deo hodnika je blago proširen i završava se kaskadno postavljenim kamenim blokovima. Prolazak u poslednjih 6 metara dubine dvorane moguć je samo uz uže. Dno dvorane je ispunjeno odlomljenim delovima sa zidova i tavanice. Najdublji deo pećine nazvan je Rio Negro i sastoji se od dva široka hodnika koji se završavaju sifonom na 85 metara.

Prolaz Rio Negro je smešten duž dve vertikalne ravni široke od 3 do 7 metara. Zidovi su glatki, sjajni i visoki od 10 do 30 metara. Okolina dvorane sa zidovima prekrivena je slojem gline. Iza naslaga gline nalaze se stalaktiti i stalagmiti, široke površine sa kamenim blokovima, kaskade i draperije. Budući da je Buronov ponor bogat i vodom, u njemu se nalaze i jezerca – Istočno i Zapadno jezero. Istočno jezero je prolaz kroz koji se mora proći čamcem, dok je sa njim sifonom spojeno Zapadno jezero, na kome se u jednom delu nalazi i vodopad.

Prilikom istraživanja Buronovog ponora otkriveni su i ostaci mamuta. Ipak, dobar deo ostao je neistražen, tako da je i za speleologe ovo čudo prirode još uvek obavijeno velom mistike. Pored speleologa koji posećuju ove miročke dragulje, kako oni iz zemlje, tako i i iz inostranstva, Buronov ponor sa još nekoliko sličnih predstavlja veliki potencijal za veći razvoj turizma na ovoj bogatoj planini.

Foto: Zoran Simić

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.