,,Trajanova tabla (Die Tafel des Trajan)” – Kolorizovana litografija iz 1830. godine, dimenzija 14,5 h 18 centimetara, delo je nemačkog umetnika Jakoba Vopalenskog. Kao što joj i sam naziv kaže, glavni motiv ovog umetničkog dela je Trajanova tabla, koja se nalazi u centralnom delu kompozicije, samim tim i najuži deo Đerdapske klisure, Kazan.

Vopalenski je Trajanovu tablu sagledao iz perspektive druge obale, koja danas pripada Rumuniji, a tada je bila deo Austrijskog carstva. Između visokih litica i obala Austrije i Kneževine Srbije, koja je tada još uvek bilo pod Osmanskim carstvom, Dunavom plovi lađa kojom upravljaju đerdapski locovi. Lađari koji su gospodarili Đerdapskom klisurom pre izgradnje hidroelektrane i podizanja nivoa Dunava, pre pojave parobroda karakteristični po svojim dugim motkama kojima su lađu odbijali od dunavskih stena.

Podno Trajanove table prikazan je Trajanov put, koji su Rimljani probili krajem 1. veka tokom priprema za Rimsko-dačke ratove, a koji je izgradnjom hidroelektrane Đerdap I ostao pod vodom. Na njemu, sa leve strane od table, smeštena su dva seljanina, od kojih je jedan u stojećem, a drugi u sedećem stavu. Natpis na Trajanovoj tabli je pojednostavljen, ali je njegovo originalno značenje sačuvano ,,Imp. Caeas. D. Nervae Filivs Nerva Trajanus Germ. Pont. Max.” (Impertor Caeser Divi Nervae Filivs Nerva Trajanus Germanicus Pontifex Maximus), što u prevodu sa latinskog znači ,,Imperator Cezar, sin božanskog Nerve, Trajan, pobednik nad Germanima, vrhovni sveštenik”.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.