У просторијама Борског управног округа одржана је 60. седница Савета округа.

Седници су присуствовали градоначелник града Бора, председник општине Неготин, заменик председника општине Кладово, начелница одељења за финансије, буџет и трезор општине Мајданпек, начелница градске управе Бор и начелник сектора за ванредне ситуације БУО.

Уз позивну тачку дневног реда, садржај рада је допуњен на почетку састанка уз пристанак свих, а због важности тема у овом тренутку: расправљало се о реорганизацији пореских управа на територији БУО, могућностима заразе од болести Афричка куга и превенцији, и о безбедоносном аспекту железничког транспорта на територији БУО.

Уз једногласно доношење одлука о закључцима и даљем поступању свих тачака после исцрпног разматрања истих, у наставку разговора изнети су проблеми у раду локалних самоуправа. Договорено је да начелник округа обиђе све локалне самоуправе и кроз рад са градоначелником/председницима и начелницима управа и одељења, се изнађу најбоља решења у превазилажењу проблема са којима се сусрећу запослени у локалним самоуправама на територији Борског управног округа.

Савет округа, као и састанци ове врсте су од изузетног значаја, показало се кроз досадашњу праксу, а међусобна размена искустава и усаглашавање ставова од важности, у многоме доносе бољитак у даљем раду.