Данас је на онлине мрежи путем ЗООМ програма, одржан четврти састанак Заједничке радне групе за програмирање, у циљу припреме будућег програма прекограничне сарадње на румунско-српској граници  (Interreg IPA CBC Romania-Serbia Programme), за 2021-2027 годину. период програмирања:
➡ договорена листа великих инфраструктурних пројеката и стратешких важности, који могу бити укључени за финансирање у оквиру будућег програма;
➡ Најновије измене програмског документа представљене су, како би се објавио на сајту програма и подржали потенцијалне кориснике који ће учествовати на тематским радионицама које ће бити организоване на интернету од 19-22 октобра 2020 године ( http://www.romania-serbia.net/?p=4509 ).
🟧 Како би се осигурало транспарентан оквир институционалне сарадње, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei је организовао консултације са кључним субјектима током радних састанака одржаних у области програма. Такође, на сајту www.romania-serbia.net објављена су и сва документа јавног интереса везана за следећи програм, а заинтересоване институције и њихови представници се и даље позивају да предају предлоге или коментаре.