У склопу редовних активности, одржана је друга седница Окружног штаба за ванредне ситуације Борског управног округа.

Усвојен је Извештај о „критичним локалитетима“ на водним објектима за одбрану од поплава на водама првог реда на територији Борског управног округа (територија у надлежности ЈБП „Србијаводе“ РЈ Неготин), и донет је Закључак којим се предлаже промена и даје предлог нових чланова Окружног штаба за ванредне ситуације Борског управног округа.