Обавештењње о измени и допуни кокнурсне докуменатације за израду и испоруку канцеларијског намештаја, ЈНМВ 7/ 2018
 

Позив за достављање понуда измена и допуна кокнурсне докуменатације за израду и испоруку канцеларијског намештаја ЈНМВ 7/ 2018
 

Измена и допуна кокнурсне докуменатације за израду и испоруку канцеларијског намештаја ЈНМВ 7/2018