Дана 17.02.2021. г у седишту Борског управног округа одржан је координациони састанак начелника БУО мр Владимира Станковића са начелницом ветеринарске републичке инспекције за БУО Драганом Антић.

У Борском управном округу нема потребе за предузимањем мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења и искорењивања заразне болести Афричка куга свиња. Ситација је стабилна и све активности су окренуте редовним пословима као и приоритету на сузбијању ширења вируса Ковид-19., уз поштовање мера које је прописала Влада Републике Србије, уз Стручно-методолошког Упутвства за усклађене инспекцијксе надзоре и пружање правне помоћи санитарној инспекцији у контроли придржавања прописаних противпандемијских мера, односно прописаних обавеза и мера за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КОВ-2.

Начелница ветеринарске републичке инспекције за Борски управни округ известила је начелника и о другим редовним активностима, потребама и проблемима са којима се сусрећу у раду.

Координација свих републичких и локалних инспекција на Борском управном округу иде у складу са задатим мерама које прописује и задаје Координационо тело Републике Србије, као и редовно извештавање на дневном и недељном нивоу.

Начелник округа мр Владимир Станковић се захвалио на професионалном и личном ангажовању око спровођења свих задатака начелници ветеринарске републичке инспекције за Борски управни округ, Драгани Антић.