У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сектору за рурални развој, одржан је састанак представника Министарства пољопривреде, на челу са помоћником министра Александром Богичевићем и начелницима управних округа.

Тема састанка је припрема Мера подршке пољопривредницима за 2020.годину. У предходном периоду достављени су предлози министарству, алии су и на састанку наченици округа дали конкретне предлоге, сугестије али и одређене критике, а све у циљу боље припреме и даље квалитеније подршке пољопривредницима.

У анализи из предходних и ове године, Борски управни округ није довољно конкурентан (ИПАРД) осталим окрузима у смислу да су пољопривредници много мање искористили доступна средства која се нуде кроз подршку коју пружа Министарство пољопривреде, као и кроз ИПАРД програме.

Зато је договорено да се у наредном периоду много више ради на информисању заинтересованих са територије Борског управног округа, у сарадњи са представницима Министарства пољопривреде и представницима локалних самоуправа.

Учесници састанка су указали на проблеме са којима се сусрећу на терену, али и спремност уз конкретне предлоге како да се исти решавају.