Пре 61 годину, 17.5.1961. Народни одбор среза Зајечар донео је одлуку о оснивању Рударско-металуршког факултета у Бору, са два одсека: за рударство и за металургију. Непуних месец дана касније, 15.6.1961. године, на предлог Савета Универзитета у Београду, одлуку је потврдило Извршно веће Народне скупштине НР Србије.

Настава је отпочела 3. октобра исте године на четири смера: Смер за експлоатацију лежишта минералних сировина – рударски одсек, Смер за припрему минералних сировина – рударски одсек, Смер за екстрактивну металургију – металуршки одсек и Смер за прерађивачку металургију – металуршки одсек.

Бор је тако добио установу којом је потврђен као ,,рударски град”. Овога пута не само у смислу рударења, већ и стварања високообразовног кадра за ову делатност, чиме је издвојен као центар рударства у Југославији. Истовремено, то је био подстрек и у настајању Бора да постане град по свим мерилима, имајући факултет као мали број градова у земљи.

На попису те 1961. године Бор је имао 18 496 становника, али је управо у наступајућој деценији доживео свој највећи пораст повећавши број становника на 29 118 до пописа 1971. године – како је одвећ истицано на фејсбук страници Упознајте Борски округ. Поред свеопштег развоја привреде, разлог за долазак младих људи постало је и школовање.

Делатност факултета обухватила је и научноистраживачки рад, у виду истраживања и публиковања резултата. Године 1965. настао је и први часопис факултета под називом ,,Зборник радова”, који је од 1977. до 1997. објављиван као ,,Гласник рударства и металургије”, након чега је преименован и подељен на: ,,Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining” и ,,Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy”. Године 2006. придружен им је часопис ,,Serbian Journal of Management”. Као што називи на енглеском језику наговештавају, реч је о међународним часописима.

Након оснивања факултета 1961. године, прерастање Бора од превасходно града радника у град радника и научника потврђено је наредних година оснивањем Института за бакар.

Рударско-металуршки факултет је 1978. године променио назив у ,,Технички факултет у Бору”. Данас су на Техничком факултету заступљена четири акредитована студијска програма на сва тра нивоа академских студија. Бор спада у двадесет један град Републике Србије који има државни факултет.

Документ у илустрацији: Решење о потврди Одлуке о оснивању од 17. маја, 15.6.1961.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.