3.10.1944. године Бор је ослобођен од окупације нацистичке Немачке у Другом светском рату. Са обзиром на велико природно богатство, Бор је за Немачку представљао једно од најважнијих југословенских места. Поред интензивне експлоатације руда, немачке власти су на овом простору изградиле и концентрациони логор, у коме је за три године, од новембра 1941. до септембра 1944. године, било заточено око 30 000 затвореника различитих националности.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.