15.12.1950. године Иницијативни одбор за отварање музеја, кога је претходно основао Градски одбор Савеза бораца у Бору, донео је одлуку о оснивању музеја као установе која ће прикупљати, чувати и презентовати културно-историјска добра из Бора и околине са акцентом на развој рударства и металургије. Борски музеј је основан као Народни музеј, да би 1974. године добио данашњи назив, Музеј рударства и металургије.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.