17.5.1961. године Народни одбор среза Зајечар донео је одлуку о оснивању Рударско-металуршког факултета у Бору, са два одсека – за рударство и металургију. Непуних месец дана касније, 15.6.1961. године, на предлог Савета Универзитета у Београду, ову одлуку потврдило је Извршно веће Народне републике Србије.

Настава је отпочела 3. октобра исте године на четири смера: Смер за експлоатацију лежишта минералних сировина – рударски одсек, Смер за припрему минералних сировина – рударски одсек, Смер за екстрактивну металургију – металуршки одсек и Смер за прерађивачку металургију – металуршки одсек.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.