13.12.1864. године Бор се у административном погледу одвојио од оближњег, тада знатно већег Кривеља и тако први пут постао самостална административна јединица у Србији. Према осмом по реду попису становништва Кнежевине Србије, обављеном 1863. године, који је условио административно издвајање Бора, новоформирана ,,општинаˮ бројала је 527 житеља, док је у кривељској остало да живи 1929.

Уз судбоносну 1903. годину, осамостаљење ,,борске општинеˮ из 1864. године може се сматрати најзначајнијим догађајем у историји Бора.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.