У седишту Борског управног округа одржан је састанак Савета у проширеном саставу.

Седници су поред чланова Савета присуствовали и представници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, министарка Гордана Чомић, државни секретари Олена Папуга и Мина Роловић Јочић, посебни саветници Нада Лазић, Катарина Штрбац, Владимир Јовановић и помоћници министра Ивана Антић, Александар Радосављевић и Александра Рашковић, представници Центара за социјални рад из локалних самоуправа Борског управног округа, представници Полицијске управе Бор, регионалних центара Националне службе за запошљавање, представници националних мањина и представници цивилног друштва.

Министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић је говорила о примени закона о планском систему, закона о забрани дискриминације, положају мањина, родној равноправности о укључености представника националних мањина, посебно Рома, у локалну заједницу, а све кроз друштвени дијалог.

 Нагласила је да се Закони прмењују онолико колико има дијалога у друштвеној заједници и да се не може очекивати пуна и добра примена Закона укокико се о томе не разговара и уколико се не зна ко ће закон да примени и уколико се не зна ко надзире примену закона.

Такође је нагласила да представници цивилног дурштва у локалним заједницама треба међусобно да разговарају, треба да раде на примени закона а да је Министарство алат за локалну самоуправу у спровођењу Закона.

Начелник Борског управног округа мр Владимир Станкоивић је нагласио да је циљ оваквих састанака да се кроз размену информација између представника цивилног друштва и државних органа омогући лакша примена закона из области људских и мањинских права.

Много је лакше решити проблем ако разговарамо једни са другима,него једни о другима. – наглашава Станковић.

На састанку је такође речено да је  неопходно отварања дебате о свим битним друштвеним питањима, да је неопходно подстицање амбијента за вођење друштвеног дијалога уз уважавање разлика у мишљењима, уз подстицање узајамног разумевања и толеранција у свим сегментима друштвеног дијалога.

Министарка је такође говорила и о развоју антидискриминационе политике, родне равноправности и побољшању положаја припадника ромске националне мањине као и о спровођење активности на имплементацији Стратегије социјалног укључивања Рома и  Ромкиња у Републици Србији у периду до 2025. године.

Представници националних мањина који су присуствовали састанку су изнели своје ставове и мишљења о остваривању права припадника националних мањина у области образовања, културе, јавног информисања, службене употребе језика и писма националних мањина на подручју Борског управног округа.