Удружење електронских медија Србије КомНет организовало је обуке за медијске стручњаке борског и зајечарског округа. Реч је о едукацијама за писање пројеката медија и за учешће у комисијама за оцену пројеката и расподелу буџетских средстава.

БОР-У организацији Удружења електронских медија Србије „КомНет“ у хотелу Језеро код Бора одржана је обуке за писање пројеката медија и и учешће у комисијама за оцену пројеката и расподелу буџетских средстава, за медијске стручњаке борског и зајечарском округа. Овим едукацијама се жели указати на значај и важност локалних и регионалних медија, које гледаоцима нуде основне информације битне за свакодневни живот.

„Због тога је едукација у писању пројеката, од изузетног значаја, јер пројектно суфинансирање је основ за рад, функционисање и опстанак медија“, нагласила је Емилија Марић, председник Управног одбора Удружења. Удружење електронских медија „ЦомНет“ је почело да ради пре више година и тада је имало 14 чланица. У међувремену број медија је вишеструко повећан.

Присутне представнике удружења“ ЦомНет“ и новинаре борског и зајечарског округа поздравио је начелник Борског округа Владимир Станковић, који је говорио о значају конкурисања за пројекте према локалним самоуправама и министарству.