Легитимни и нелегитимни обор-кнез Неготинске Крајине

О посебном положају Неготинске Крајине унутар Османског царства говоре оскудни историјски извори, најпре у виду сведочанстава о кнежевској породици Карапанџићима, […]