ОТУЂЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Република Србија БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Број: 914-46-1/2022-01 Датум: 07.03.2022.године Б о р   ОТУЂЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ […]