Циљеви одрживог развоја национални приоритет Србије

Србија улаже значајне напоре на путу ка остварењу циљева одрживог развоја, усвајајући принципе одрживости и смањења социјалне неправде у планска […]