Како је и договорено на једном од предходних састанака Окружног штаба, начелник Борског управног округа, заједно са начелником Окружног штаба за ванредне ситуације и командиром ватрогасног батаљона, обишли су териоторију општине Неготин.

Тромеђа између Србије, Румуније и Бугарске, место где се у реку Дунав уливају реке Тимок и Јасеничка река

Том приликом извршене су провере у ватрогасно спасилачкој јединици у Неготину, која је у саставу батољона Бор, те потенцијално кризна подручја Косно Грло и села Србобран и  Радујевац.

Пре тога, одржан је састанак у кабинету председника општине Неготин господина Владимира Величковића,  на којем су анализиране досадашнње учињене радње по питању превентивног деловања у случају поплава.

Представници и радници предузећа „Србијаводе“, упознали су начелника са ситуацијом на хидромелиорациониом систему ДД 6., мелиорационог подручју „Доњи Дунав“ – Косно Грло, где су предузете мере чишћења канала непосредно пре црпне станице ради обезбеђења дотока воде у црпилиште пумпи. Ове радове извело је предузеће АД „Водопривреда“ из Пожаревца.

Све црпне пумпе су у функцији, као и резервна, а урађена је и потпуна електорнска мрежа управљања што је додатни заштитни фактор поред увек присутних и дежурних људи из „Србијаводе“ задужених за управљање овим веома битним системом регулације.

У селу Радујевцу проверени су заштитни насипи између реке Дунав и насељеног подручја тог места.

 

Одржан је и веома битан састанак у комапнији „Еликсир“ где су руководиоци, начелнику и председнику општине Неготин, изнели тренутне проблеме у којима се налазе због проблема у железничком транспортном саобраћају. Договорен је хитан састанак у седишту округа.

Поред редовног обиласка ватрогасне јединице у Неготину, тог дана је било више од десетак пожара на територији општине Неготин, на различитим локацијама. Ватрогасци неготинске јединице су успешно реговали на сваком, а локације захваћене пожаром у исто време обишли су и командир батаљона Иван Јанковић, начелник окружног штаба за ванредне ситуације Миодраг Марковић и начелник Борског управног округа мр Владимир Станковић. Командир и начелник упозорили су ватргоасце на могућност повећаног броја пожара, а током читавог дана успешно су координирали јединицама ватрогасаца. У исто време било је пожара и у другим општинама Борског управног округа.