У плану припрема за састанак Заједничке радне групе за програмирање, у циљу припреме будућег програма прекограничне сарадње на румунско-српској граници  (Interreg IPA CBC Romania-Serbia Programme), за 2021-2027 годину. период програмирања, одржан је онлине припремни састанак српске стране.

На састанку су разматране теме и усаглашени су заједнички ставови српске стране. Заједничка радна група за програмирање Румунија – Србија биће одржан 26.01.2021. године путем онлине платформе.