26.1.1910. године Народна скупштина Краљевине Србије, на иницијативу Окружног начелства Крајинског округа, усвојила је закон о установљењу мушке Учитељске школе у Неготину. Била је то тек пета учитељска школа у Србији. Јула исте године њу су уписала 32 ученика из Србије, Црне Горе и са простора Македоније која је тада још увек била део Османског царства.

За илустрацију коришћена фотографија Учитељске школе из 1953. године, пре доградње још једног спрата, која се чува у Историјском архиву Неготин.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.