Влада Србије донела је закључак којим је пројекат изградње државног пута првог реда Вожд Карађорђе проглашен за пројекат од посебног значаја за Републику Србију, што значи да ће се приликом његове реализације примењивати и посебан закон, лекс специјалис који је Скупшина усвојила у фебруару.
Законом о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију превиђено је да се за све пројекте који буду проглашени пројектима од посебног значаја, скрати време за експропријацију земљишта и решавање имовинко-правних односа, али и да се неће примењивати одредбе о роковима Закона о јавним набавкама.

Такође, према овом закону, процедура која се тиче јавних набавки неће се примењивати ни у случајевима када је међународним уговорима другачије одређено.

Коридори Србије су саопштили да је реализација пројекта изградње државног пута првог реда Вожд Карађорђе, дужине око 220 км од изузетног је значаја и утицаја на развој и унапређење инфраструктурних, економских, привредних и других интереса Републике Србије.

– Значај се увиђа превасходно кроз сагледавање утицаја на путну мрежу у Републици Србији, али и шире, с обзиром да ће предметни ауто-пут представљати саобраћајницу која повезује Источну Србију са Централном и Западном Србијом и ауто-путевима Е-7, који представља део међународне трасе Е-75, односно део друмског Коридора 10 и Е-763 – наведено је у саопштењу Коридора.

Пројекат изградње овог Шумадијског коридора обухвата територије Сопота, Младеновца, Лазаревца, Аранђеловца, Тополе, Раче, Лапова, Велике Плане, Свилајнца, Деспотовца и Бора.

– На овај начин оствариће се веза Источне, Западне и Централне Србије са Београдом и Војводином на северу, односно централном и западном Европом, као и са јужним деловима Републике, односно Македонијом, Бугарском и даље са Блиским истоком и Азијом – саопштили су Коридори.

Петљом Жупањац код Лазаревца спојиће се два ауто-пута, Милош Велики и Вожд Карађорђе, а конекције ауто-пута Вожд Карађорђе са Коридором 10 ће се остварити код Малог Пожаревца и Марковца.

– Реализација предметног пројекта допринеће социјалном и економском развоју, стварањем услова за отварање нових радних места, односно за смањење незапослености и развој неразвијених општина у Србији кроз које ће пролазити, као и побољшању општих услова живота грађана. Уз узимање у обзир и индиректних користи и ефеката од улагања у пројекат, убрзани друштвено-економски развој подручја утицаће даље на развој привреде у свим сегментима. Изградња ове трасе омогућиће убрзани развој туризма у Шумадији, где постоји огроман историјски потенцијал, олакшаће се приступ бројним верским и културним објектима – наводе из Коридора и додају да се очекивана финансијска корист од реализације пројекта односи на приходе од наплате путарине и на комерцијалне приходе.

Како је раније изјавио Зоран Дробњак, в.д. директора Путева Србије, градња ове саобраћајнице би требало да буде завршена у наредне четири године.

Трасу овог и осталих главних путева који се граде или је обећано да ће се градити у Србији, погледајте на еКапија ИНФО-МАПИ.

И. М.