Током првих шест месеци 2021. године, број пратилаца фејсбук странице Упознајте Борски округ надмашио је 5000. Тај број знатно је повећан управо последњих месеци. Узимајући то у обзир, али и могућност да су старији пратиоци пропустили поједине објаве, наметнула се идеја о новом виду објава.

Под називом ,,Ретроспектива”, једном у шест месеци објављиваће се списак најпопуларнијих објава из минулог периода са линковима ка њима. Реч је о објавама које су, према подацима фејсбука, имале највећи досег, односно које су допрле до највише људи. То не значи да су издвојене објаве које су најсадржајније или писане са највише труда.

Број људи до којих је објава допрла узет је као најобјективније мерило, углавном условљено дељењем и блискошћу пратилаца са темом. Примера ради, на првом месту је објава о Лепенском Виру, светски познатом локалитету, која је била дељена и у суседним земљама. Уз датум објаве и број људи до којих су допрле, дат је списак дванаест најпопуларнијих објава за период од 1. јануара до 1. јула 2021. године:

1. Лепенски Вир као зачетник толеранције у Европи (20. мај, досег: 22 374 људи) https://www.facebook.com/…/a.42420269…/1447242595626432/

2. На данашњи дан – Пуштен у рад хидроенергетски и пловидбени систем ,,Ђердап – Porțile de fier” (16. мај, досег: 17 030 људи) https://www.facebook.com/…/a.42420269…/1444206382596720/

3. На данашњи дан – Игре без граница у Доњем Милановцу (27. јун, досег: 12 955 људи) https://www.facebook.com/…/a.42420269…/1473040259713332/

4. Сачувајмо своје брендове од заборава – ФЕП Доњи Милановац (8. фебруар, досег: 12 263 људи) https://www.facebook.com/…/a.11006553…/1378011745882851/

5. Архивска грађа – Анкета у Борском руднику 1934. године (4. фебруар, досег: 12 199 људи) https://www.facebook.com/…/a.55099741…/1375349596149066/

6. Карта из 1832. године (18. јун, досег: 11 415 људи) https://www.facebook.com/…/a.42420269…/1466943843656307/

7. На данашњи дан – Први концентрат бакра из Мајданпека испоручен у Бор (25. јун, досег: 10 265 људи) https://www.facebook.com/…/a.42420269…/1471488103201881/

8. На данашњи дан – Почео са радом Радио Мајданпек (13. март, досег: 10 086 људи) https://www.facebook.com/…/a.42420269…/1400791496938209/

9. Синоним за Дунав (19. март, досег: 10 082 људи) https://www.facebook.com/…/a.42420269…/1404712093212816/

10. Сачувајмо своје брендове од заборава – Златара Мајданпек (31. јануар, досег: 9 483 људи) https://www.facebook.com/…/a.11006553…/1358349527849073/

11. Творац бајки на Ђердапу (18. јануар, досег: 9 438 људи) https://www.facebook.com/…/a.56799777…/1355472614803431/

12. На данашњи дан – Борска легенда о Павлу Междиновићу (6. мај, досег: 9 188 људи) https://www.facebook.com/…/a.42420269…/1437243749959650/

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.