У просторијама Борског управног округа одржан је састанак Окружног штаба за ванредне ситуације.

Разматрано је питање учесталих пожара на територији БУО.

Донет је Оперативни план спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на територији Борског управног округа у 2019. години.

Такође, наглашено је да сви релевантни субјекти на локалним нивоима морају да се укључе у превентивно деловање и информисање становништва. Учестали пожари на отвореним просторима налажу велеки број активности код ватрогасаца, бојазан је да у исто време не буду и пожари који би угрозили људе у насељеним местима.

И поред свакодневних опомена, одређени број грађана и даље пали коров на отвореним површинама. Казне за овакве преступе су огромне.