На другој редовној седници Окружног штаба дати су извештаји о спроведеним активностима, мерама и радовима на унапређењу заштите у 2018. години и о припремним активностима за заштиту  од штетног дејствавода у 2019. години на водама другог реда у надлеђности локалних самоуправа.

Извештаји о стању водних објаката за одбрану од поплава на водама првог реда на територији Борског управног округа (територија у надлежности ЈВП „Србијаводе“, РЈ Неготин – Стање одбрамбених линија и оцена спремности за велике воде, Стање брана и акумулација са заштином функцијом.

Извештај о стању извршених припрема за одбрану од града на територији Бораског управног округа за 2019. годину.

На седници су похваљени повереници, председници месних заједница Града Бора и градски штаб за ванредне ситуације због превентивних мера и активности које су предузели у предходном периоду, па се у време великих падавина није десило ништа што би могло да угрози лјудство и остале ресурсе. Поред чишћења водотокова другог и трећег реда, локална самоуправа Града Бора са штабом, једина је спровела све потребне мере и успешно је спровела све потребне радње, па им је и усвојен План одбране од поплава за 2019. годину.