Зајечарски и Борски управни окрузи били су домаћини Сталној конференцији градова и општина, Савезу градова и општина Србија и Републичком заводу за социјалну заштиту, који су уз подршку Министарства за рад, запопшљавање, боравчка и социјална питања одржали регионалну радионицу о ,,Социјалној заштити у јединицама локалне самоуправе“.

Представљен је нормативни оквир који уређује обавезе и одговорности јединице локалне самоуправе у обезбеђивању социјалне заштите, преглед институционалних капацитета и социјалних услуга у региону и по јединицама локалне самоуправе, трансфери и исходи њихове примене, као и тешкоће у остваривању социјалне заштите.

Разматрани су и могући начини увећања капацитета за развој социјалних услуга на нивоу локалних заједница, као и могућности међуопштинске сарадње.

Још једном је истакнута одлична сарадња двојице начелника округа.