У четвртак, 3. септембра, одржан је онлајн, трећи састанак Заједничке радне групе за програмирање, у циљу припремања будућег Програма прекограничне сарадње на румунско-српској граници, за програмски период 2021-2027.
У оквиру овог састанка представљени су Резиме Пројеката (Концепт Нотес) за велике инфраструктурне пројекте и за оне од стратешког значаја, које ће оценити чланови Заједничке радне групе за програмирање, како би их изабрали за финансирање у оквиру новог програма.
Такође је одобрена методологија за израчунавање паушалних износа (за припрему и затварање пројеката) и био је договорен календар тематских састанака за генерисање пројектних идеја за наредни програмски период.
У периоду 2021-2027., Румунија ће добити бесповратну финансијску помоћ да би се развили програми и пројекти европске територијалне сарадње, имајући као циљ уравнотежени развој целокупне територије Европске Уније, подстицање сарадње и размене добрих пракси између региона Европске уније, као и за сарадњу са трећим земљама.
Да би се осигурала транспарентност институционалне сарадње, Министарство за Јавне Радове, Развој и Управу (МЛПДА) организовао је консултације са кључним актерима у оквиру радних састанака у програмском подручју. Такође, сви документи од јавног интереса за будући програм објављени су на веб сајту: www.romania-serbia.net, а заинтересоване институције су и даље позване да дају предлоге или примедбе.