О великој разлици у надморској висини Мајданпека, на површини мањој од 3 км², било је речи на страници Упознајте Борски округ. Такође, геолошки симбол овог рударског града, Старица, позната је по својој висини. Међутим, само градско насеље Мајданпек налази се на истој или већој надморској висини од неких планина у Србији.

Примера ради, мајданпечко Ново гробље, које се пружа на надморској висини од 532 до 540 метара, налази се на вишој тачки од највишег врха Авале, који износи 511 метара, и на идентичној надморској висини са Фрушком Гором, чији је највиши врх висок 539 метара.

Уколико се, пак, пешачи од мајданпечке аутобуске станице до Новог гробља, најкраћим путем та удаљеност износила би око 2 и по километра. Наизглед, није реч о великој раздаљини, међутим, ако се узме у обзир да је аутобуска станица на 355 метара надморске висине, висинском разликом од око 180 метара тај пут би подсећао на рекреативно освајање једног мањег планиског врха.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.