Град Бор са 771 регистрованом стамбеном зградом, од чега се 760 налази на територији градских месних заједница, представља град са највише зграда по глави становника у Србији. Уопштено, од Бора више зграда имају само највећи градови у Србији, као што су Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац. Примера ради, град Крагујевац, који је 4 пута многољуднији, броји тек 80 зграда више од Бора. Док градови величине Бора бележе од три до пет пута мање зграда.

Одмах иза Бора, на другом месту најурбанизованијих насеља у односу на број становника, налази се Мајданпек, са 155 регистрованих стамбених зграда на мање од 10 000 становника у оквиру самог градског насеља.

Фото: Народна библиотека Бор, Музеј у Мајданпеку

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.