На територији Републике Србије 20 археолошких налазишта, смештених у 17 општина, сматрају се археолошким налазиштима од изузетног значаја. Од тог броја, једине општине које имају више од једног археолошког налазишта од изузетног значаја су општине Мајданпек, Кладово и Рума.

Са територије општине Мајданпек то су светски познати Лепенски Вир и такође веома значајна, али не и заштићена, Рудна Глава. Када је реч о општини Кладово, ради се о изузетној римској заоставштини у виду утврђења Диана, код Караташа, и Понтеса, односно остатака Трајановог моста.

Са четири од двадесет, то јест, петином целокупног броја, Борски округ је област са највише археолошких налазишта од изузетног значаја у Србији.

Професор историје Милош Петровић, провео је детињство у Доњем Милановцу. Средњу школу завршио је у Пожаревцу а Филозовски факултет у Београду. Тренутно је на мастеру. Поред обавеза на факултету, волонтирао је у Клубу сарадника Народног музеја, Педагошком музеју и Музеју ваздухопловства у Београду. Уређује ФацеБоок страницу „Упознајте Борски округ“, пише за Портал младих као и за часописе културно-историјског карактера.