Према попису становништва Кнежевине Србије из 1866. године, највеће насеље у Крајинском округу, који је оквирно обухватао територије данашњих општина Неготин, Кладово и Мајданпек, после Неготина, било је село Јабуковац.

Неготин је према том попису бројао 4325 становника, док је Јабуковац имао 2842, што је више него дупло у односу на попис из 2011. године када је ово село бројало 1389 житеља. Те 1866. године, пак, Кладово или Мајданпек, данас знатно веће вароши, имали су дупло мање становника од Јабуковца.

После Неготина и Јабуковца најмногољуднији били су Кладово са 1480, Доњи Милановац са 1207, Грабовица са 1187 и Мајданпек са 1024 становника.