Влада Републике Србије донела је, на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, закључак којим је препоручено да запослени који у току ванредног стања свакодневно обављају свој посао, али од куће, односно на даљину, искористе преостали део годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно до 30. јуна.

Такође, препоручено је и да послодавци, који у условима ванредног стања нису у могућности да организују процес рада, те су у складу са законом своје запослене упутили на одсуство са рада, предност дају коришћењу годишњих одмора.

Овим закључком послодавци могу да дозволе коришћење преосталог дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године, за запослене који у току ванредног стања редовно обављају посао на свом радном месту.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да је жеља да се на све начине омогући нашим грађанима да сачувају своје послове и у току ванредног стања, али да се истовремено размишља и о послодавцима којима у овој ситуацији такође није лако.

Зато ћемо се на разне начине и новим мерама које доносимо трудити да једнако помогнемо свим грађанима, на првом месту њиховом здрављу, безбедности, али и могућности да остваре сва права, истакао је Ђорђевић.