26.1.1910. godine Narodna skupština Kraljevine Srbije, na inicijativu Okružnog načelstva Krajinskog okruga, usvojila je zakon o ustanovljenju muške Učiteljske škole u Negotinu. Bila je to tek peta učiteljska škola u Srbiji. Jula iste godine nju su upisala 32 učenika iz Srbije, Crne Gore i sa prostora Makedonije koja je tada još uvek bila deo Osmanskog carstva.

Za ilustraciju korišćena fotografija Učiteljske škole iz 1953. godine, pre dogradnje još jednog sprata, koja se čuva u Istorijskom arhivu Negotin.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.