Muhamed el Idrisi, arapski geograf i kartograf, rođen verovatno 1100. i preminuo 1166. godine, ostavio je prvi pisani dokument o naselju na tlu današnjeg Kladova, nakon propasti rimskih naseobina u kladovskoj okolini. Veliki arapski geograf živeo je na Siciliji na dvoru kralja Ruđera II Sicilijanskog. Putovao je po Mediteranu i južnoj Evropi, o čemu je pisao u svom delu ,,Razonoda onima koji čeznu da obiđu svet (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق‎)”.

Putopis je sadržao veliki kartu, obrnuto okrenutu, sa jugom na vrhu i severom na dnu, koja je prikazivala veliki deo Evrope i Azije, uz sever Afrike. Karta je bila izrađena za sicilijanskog kralja, te ja zato ponela naziv ,,Kitab Ruđar”, u prevodu sa arapskog ,,Ruđerova knjiga”, to jest, ,,Tabula Rogeriana”, u prevodu sa latinskog jezika ,,Ruđerova tabla”.

Karta je završena 1154. godine, iako na arapskom jeziku, ispisana je latinicom. Potom je, po naredbi kralja Ruđera II, izrađena na srebrnom krugu teškom 180 kilograma. Do današnjeg dana sačuvalo se deset manuskriptnih kopija. Najstarija je iz 1325. godine i nalazi se, uz još jednu kopiju, u Nacionalnoj biblioteci Francuske, dok se kopija izrađena u Kairu 1553. čuva u Oksfordu. Najkompletniji manuskript čuva se u Istanbulu.

Novigrad, nekadašnji naziv za Kladovo koji se pojavljuje i u kasnijim austrijskim i turskim spisima, upisan je kao ,,Nukastru”, što je arapska verzija latinskog naziva ,,Neocastro” (neo – novo, castro/castrum – utvrđenje). Reč je o jedinom naselju ucrtanom na teritoriji ovog dela današnje istočne Srbije. Najbliža naselja na karti su: Bidenu (Vidin), Afridisfa (Braničevo), Arabna (Ravno, današnja Ćuprija), Kalgradun (Beograd) i Nisu (Niš).

Reke su ucrtane zelenim linijama, sa rečju ,,nahr” ispred imena, koja je arapska reč za reku ispisana latiničnim pismom (nahr – نهر). Novigrad je tako, poput Vidina ili Beograda, prikazan na Dunavu (nahr Danu). Međutim, nije na istoj strani obale, za šta se pretpostavlja da je greška nastala nepreciznim ucrtavanjem Dunava u Ključu, sa obzirom da je današnje Kladovo, pored toga što je na južnoj obali Dunava, samo 6 kilometara udaljeno i od njegove nizvodnije, severne obale, kod današnjeg sela Vajuga.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.